Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради

«Міська дитяча лікарня №2»

за 2 квартал 2021 року

Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня № 2» (далі КНП ММР «МДЛ №2») є закладом охорони здоров’я. Державна реєстрація здійснена 05 серпня 2019 року в результаті реорганізації шляхом перетворення Міської лікарні №2 в комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2». Основними напрямками діяльності КНП ММР «МДЛЛ №2», який діє на підставі статуту, є надання послуг вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населенню, що проживає на території міста Миколаєва. Підприємство має статус неприбуткової установи та не має на меті одержання прибутку.          

Звіт про виконання фінансового плану підприємству за І півріччя 2021 року сформовано відповідно до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств, затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями).

КНП ММР «МДЛ № 2» є єдиною міською дитячою установою в м. Миколаєві, яка надає медичну допомогу дітям всього міста, а також приймає на лікування дітей з області. В лікарні функціонують п’ять стаціонарних відділень та відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Також до складу дитячої лікарні входять п’ять поліклінічних відділень, які розташовані у різних районах міста. В стаціонарі лікарні функціонують інфекційні, соматичні, нефрологічні, алергологічні, кардіоревматологічні, гастроентерологічні та неврологічні ліжка.

Кількість штатних посад по КНП ММР «МДЛ № 2» станом на 30.06.2021 року становить 587,25 штатних одиниць, в тому числі:

  • Лікарі, включаючи головного лікаря та заступників – 115,50 од.;
  • Середній медичний персонал –                                         204,00  од;
  • Молодший медичний персонал                                        114,50 од.;
  • Інший персонал –                                                                  153,25 од..

Дохідна частина фінансового плану за 6 місяців 2021 року складає 38530.2 тис. грн., що становить 83 % від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 30011.4 тис. грн.

Рядок 1020 «Фінансування бюджетів на виконання цільових програм» : з місцевого бюджету надійшло 5893.4 тис. грн., у т.ч. :

Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 2140.0 тис. грн.

Забезпечення централізованих заходів лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 660.0 тис. грн..

Медична субвенція – 0 тис. грн..

Фінансова підтримка з міського бюджету – 3093.4 тис. грн.., у т.ч. придбання слухових апаратів для дітей – 93,9 тис. грн.., поліпшення матеріально-технічної бази – 248.1 тис. грн.. утримання «Міського інформаційно-аналітичного відділу» 1507.6 тис. грн.., відшкодування податку на землю – 426.7 тис. грн..

Рядок 1030 «Інші операційні доходи» становлять за 6 місяців 2021 року 157.2 тис. грн.. Кошти отримані від оренди активів 9”.9 тис. грн.. та повернення вартості енергоносіїв орендарями 39.3 тис. грн..

Рядок 1040 «Інші доходи» – 2468.2 тис. грн.., у т.ч. :

Відсотки отримані за депозитами – 6.6 тис. грн.

Відшкодування за інтернів – 35.8 тис. гри..

Централізовані поставки – 748.9 тис. грн..

Амортизація, яка визнана доходом – 1676.9 тис. грн .

Витратна частина фінансового плану КНП ММР «МДЛ № 2» за 6 місяців 2021 року складає 43690.5 тис. грн.. що становить 95% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 1050 «Заробітна плата» – 20865.8 тис. грн.:

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» – 461 5.2 тис. грн.;

рядок 1070 «Адміністративні витрати» – 8357.8 тис. грн., з яких заробітна плата – 6822.2 тис. грн. нарахування на оплату праці 1500.8 тис. грн… витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 34.8 тис. грн..;

рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 2417.1 тис. грн.;

рядок 1090 «Продукти харчування» – 380,5 тис. грн.;

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних) – 567,7 тис. грн.;

рядок 1 120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 2199.3 тис. грн.. в тому числі:

рядок 1 121 «Оплата теплопостачання» – 1437.5 тис. грн.;

рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 97,0 тис. грн:

рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 586.6 тис. грн.;

рядок 1 124 «Оплата природного газу» – 39.2 тис. грн..;

рядок 1 125 «Оплата інших енергоносіїв» – 39.0 тис. грн.;

рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 375.5 тис. грн., у т.ч. Придбання слухових апаратів для дітей -61.6 тис. грн.. придбання обладнання – З 13.9тис. грн.. ;

рядок І 140 «Соціальне забезпечення»(відшкодування фактичних витрат на виплат)’’ та доставку пільгових пенсій) – 4.4 тис. грн.;

рядок 1 150 «Інші поточні видатки» – 453.0 тис. грн.;

рядок 1170 «Інші видатки» – 3454.2 тис. грн., у т.ч. видатки на охорону праці 303.4 тис. грн… забезпечення інсуліном – 660.0 тис. грн… пеня, збори, податки 440.9 тис. грн. та навчання, страховки – 4.5 тис. грн… амортизація – 1784.3 тис. грн.., інше – 261.1 тис. грн..

Рядок 1400 – сума (-5160,3) тис. грн..пояснюється тим, що фактичні видатки перевищують надходження.