Оранська Лілія Ігорівна –

медична сестра відділення медичної допомоги дітям та молоді м. Миколаєва “Клініка,  дружня до молоді”, має другу кваліфікаційну категорію. Стаж роботи – 9 років.

Володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством України,  галузевими  нормативно-правовими актами, Положенням КНП ММР «МДЛ №2», Положенням про відділення та посадовою інструкцією та здійснює свою  діяльність  на  засадах Дружнього підходу до молоді.

Медична сестра забезпечує:

– Дотримання принципів конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.

– Виконання лікувально-діагностичних лікарських призначень.

– Надання необхідної долікарської допомоги відвідувачам.

– Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

– Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань формування здорового способу життя;  збереження репродуктивного здоров’я та підготовку до усвідомленого батьківства; формування відповідальної поведінки в статевих та міжособистісних відносинах; попередження виникнення ризикової поведінки та зменшення впливу її наслідків;  профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІДу, наркоманії тощо.

– Проведення тестування на ВІЛ у відділенні методом швидкого тесту.

– Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 Медична сестра КДМ  бере  участь :

     – у підготовці волонтерів;

     – у роботі мультидисциплінарної команди відділення.