Колянчиков Олександр Юрійович –

зовнішній сумісник лікар-уролог відділення медичної допомоги дітям та молоді м. Миколаєва “Клініка, дружня до молоді”, має другу кваліфікаційну категорію. Стаж роботи – 14 років.

Володіє знаннями та  навичками щодо застосування Дружнього підходу до молоді.

У своїй роботі керується  чинним  законодавством України, галузевими   нормативно-правовими актами, Положенням КНП ММР «МДЛ №2», Положенням про відділення та посадовою інструкцією.

Лікар-уролог здійснює свою діяльність на засадах
Дружнього підходу до молоді та забезпечує:

 • Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.
 • Консультування цільової групи відповідно до фаху та напрямків роботи і завдань, покладених на КДМ.
 • Взаємодія зі спеціалістами КНП ММР «МДЛ №2», на базі якого працює КДМ, та інших закладів охорони здоров’я та спеціалістами ЦСССДМ.
 • Проведення  інформаційно-просвітницької роботи з питань
  формування здорового способу життя;  збереження  репродуктивного здоров’я  та  підготовку до усвідомленого батьківства;  формування відповідальної поведінки в статевих та міжособистісних відносинах; попередження виникнення ризикової поведінки та зменшення впливу її наслідків;  профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом,
  в тому числі ВІЛ/СНІДу, наркоманії тощо.
 • Надання  лікувально-діагностичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів, затверджених МОЗ України.
 • Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового  досвіду  щодо  Дружнього підходу до молоді.
 • Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Лікар-уролог КДМ бере участь:

     – у підготовці волонтерів;

     – у роботі консиліумів;

     – у роботі мультидисциплінарної команди.