Кузьміна Лариса Анатоліївна –

лікар-педіатр відділення медичної допомоги дітям та молоді м. Миколаєва “Клініка,  дружня до молоді”, має вищу кваліфікаційну категорію. Стаж роботи – 34 роки.

Володіє знаннями та навичками щодо застосування Дружнього підходу до молоді.

У своїй роботі керується  чинним  законодавством України, галузевими   нормативно-правовими актами, Положенням КНП ММР «МДЛ №2», Положенням про відділення та посадовою інструкцією.

Лікар-педіатр здійснює свою діяльність на засадах Дружнього підходу до молоді та забезпечує:

  • Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.
  • Консультування цільової групи відповідно до фаху та напрямків роботи і завдань, покладених на КДМ.
  • Взаємодія зі спеціалістами  КНП ММР «МДЛ №2», на базі якого працює КДМ, та інших  закладів  охорони здоров’я та спеціалістами ЦСССДМ.
  • Проведення інформаційно-просвітницької  роботи з питань формування здорового способу життя;  збереження репродуктивного здоров’я та підготовку до усвідомленого батьківства;  формування відповідальної поведінки в статевих та міжособистісних відносинах; попередження виникнення ризикової поведінки та зменшення впливу її наслідків;  профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом,
    в тому числі ВІЛ/СНІДу, наркоманії тощо.
  • Надання лікувально-діагностичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів, затверджених МОЗ України.
  • Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового досвіду  щодо Дружнього підходу до молоді.
  • Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Лікар-педіатр КДМ бере участь:

     – у підготовці волонтерів;

     – у роботі консиліумів;

     – у роботі мультидисциплінарної команди.