Турпакова Олена Вікторівна

лікар-дерматовенеролог дитячий

Турпакова Олена Вікторівна – зовнішній сумісник лікар-дерматовенеролог відділення медичної допомоги дітям та молоді м.Миколаєва “Клініка,  дружня до молоді”, має вищу кваліфікаційну категорію, стаж роботи 37 років.

Лелеко Катерина Едуардівна

лікар-дерматовенеролог дитячий

Лелеко Катерина Едуардівна – зовнішній сумісник лікар-дерматовенеролог відділення медичної допомоги дітям та молоді м.Миколаєва “Клініка,  дружня до молоді”, має першу кваліфікаційну категорію, має спеціалізацію «Дитячий дерматовенеролог», стаж роботи 20 років.

Лікарі-дерматовенерологи володіють знаннями та  навичками щодо застосування Дружнього підходу до молоді. 

У своїй роботі керуються  чинним  законодавством України, галузевими   нормативно-правовими актами, Положенням КНП ММР «МДЛ №2», Положенням про відділення та посадовою інструкцією.

Лікарі-дерматовенерологи здійснює свою діяльність на засадах
Дружнього підходу до молоді та забезпечують:

 • Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.
 • Консультування цільової групи відповідно до фаху та напрямків роботи і завдань, покладених на КДМ.
 • Взаємодію  зі  спеціалістами  КНП ММР «МДЛ №2»,  на базі якого працює  КДМ,  та  інших  закладів  охорони здоров’я та спеціалістами ЦСССДМ.
 • Проведення  інформаційно-просвітницької  роботи з питань
  формування здорового  способу  життя;  збереження  репродуктивного здоров’я  та  підготовку до усвідомленого батьківства;  формування відповідальної поведінки в статевих та міжособистісних відносинах; попередження виникнення ризикової поведінки та зменшення впливу її наслідків;  профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом,
  в тому числі ВІЛ/СНІДу, наркоманії тощо.
 • Надання  лікувально-діагностичної допомоги відповідно до стандартів та протоколів, затверджених МОЗ України.
 • Вивчення, узагальнення та впровадження в свою діяльність передового  досвіду  щодо  Дружнього підходу до молоді.
 • Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Лікарі-дерматовенерологи КДМ беруть участь:

     – у підготовці волонтерів;

     – у роботі консиліумів;

     – у роботі мультидисциплінарної команди.