Братченко Наталя Василівна –

завідувач відділення медичної допомоги дітям та молоді м. Миколаєва “Клініка,  дружня до молоді”, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи – 29 років.

У своїй діяльності керується чинним законодавством України, галузевими нормативно-правовими актами, Положенням КНП ММР «МДЛ №2», Положенням про відділення та посадовою інструкцією.

Завідувач відділення здійснює свою діяльність на засадах Дружнього підходу до молоді та забезпечує:

 • Дотримання принципів професійної етики, збереження лікарської таємниці, конфіденційності, анонімності відповідно до чинного законодавства України.
 • Ефективне виконання покладених на КДМ завдань, організовує його роботу.
 • Організацію надання медичної допомоги цільовій групі КДМ.
 • Створення умов для роботи мультидисциплінарної команди (МДК).
 • Контроль за якістю надання медичної допомоги відвідувачам КДМ  та дотриманням  принципів Дружнього підходу до молоді,  забезпеченням прав відвідувачів згідно з чинним законодавством України.
 • Взаємодію із ЦСССДМ, у т.ч. створення належних умов для надання соціальних послуг відвідувачам КДМ.
 • Співпрацю КДМ з іншими закладами охорони здоров’я, навчальними закладами, державними установами, відомствами, громадськими організаціями, засобами масової інформації.
 • Організацію підвищення кваліфікації та своєчасну атестацію співробітників КДМ.
 • Керівництво роботою персоналу КДМ та контроль за виконанням персоналом своїх функціональних обов’язків.
 • Контроль за веденням обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Проведення аналізу діяльності КДМ.
 • Організацію та проведення супервізії.