Дячук Наталя Володимирівна –

акушерка відділення медичної допомоги дітям та молоді м. Миколаєва “Клініка, дружня до молоді”, має вищу кваліфікаційну категорію, стаж роботи – 20 років. Володіє знаннями щодо впровадження Дружнього підходу до молоді.

У своїй роботі акушерка керується чинним законодавством України,  галузевими нормативно-правовими актами, Положенням КНП ММР «МДЛ №2», Положенням про відділення та посадовою інструкцією та здійснює свою діяльність на засадах Дружнього підходу до молоді.

Акушерка забезпечує:

– Дотримання принципів конфіденційності, анонімності
відповідно до чинного законодавства України.

– Виконання лікувально-діагностичних лікарських призначень.

– Надання необхідної долікарської допомоги відвідувачам.

– Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

– Проведення інформаційно-просвітницької роботи  з  питань формування  здорового  способу  життя;  збереження репродуктивного здоров’я та підготовку до  усвідомленого  батьківства;  формування відповідальної поведінки в статевих та міжособистісних відносинах; попередження виникнення ризикової поведінки та зменшення впливу її наслідків;  профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЛ/СНІДу, наркоманії тощо.

– Проведення тестування на ВІЛ у відділенні методом швидкого тесту.

– Ведення обліково-звітної медичної документації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 Акушерка КДМ бере участь :

– у підготовці волонтерів;

– у роботі мультидисциплінарної команди відділення.